Berkeley Investment Fund 1
Herontwikkeling Kijkduin Bad:
Aantrekkelijke propositie voor investeerders

Informatie Memorandum met betrekking tot de uitgifte van participaties door Berkeley B.V. van € 250.000 per stuk in Berkeley Investment Fund 1 B.V.

De inhoud van dit Informatie Memorandum is vastgesteld op 1 oktober 2014.

Disclaimer

Voor dit Fonds is een prospectus niet verplicht. Het bijbehorend Informatie Memorandum voldoet dan ook niet aan de prospectusvereisten op grond van de Wft en daarop gebaseerde regelgeving. Bij het opstellen van het Informatie Memorandum is echter getracht een zo zorgvuldig mogelijk beeld te creëren van het Fonds. Het Fonds dan wel de opstellers van dit Informatie Memorandum aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor zover de in dit Informatie Memorandum opgenomen informatie niet in alle opzichten overeenstemt met informatiedocumenten die voor niet-vrijgestelde structuren worden verspreid.

Dit Informatie Memorandum is met zorg samengesteld op basis van op dit moment beschikbare gegevens. Het is echter niet uit te sluiten dat door de verdere doorontwikkeling afwijkingen mogelijk zijn tussen de inhoud van dit Informatie Memorandum en het uiteindelijke resultaat van de herontwikkeling van Kijkduin Bad. De opgenomen afbeeldingen en tekeningen zijn “artist’s impressions” die zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de herontwikkeling van Kijkduin Bad. Deze afbeeldingen en tekeningen zijn echter nog niet definitief en kunnen tussentijds worden aangepast. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in dit Informatie Memorandum verstrekte projectinformatie.