Berkeley Investment Fund 1
Herontwikkeling Kijkduin Bad:
Aantrekkelijke propositie voor investeerders

Herontwikkeling Kijkduin Bad: unieke mogelijkheid om een nieuwe badplaats te creëren aan de Nederlandse kust

Berkeley Investment Fund 1 B.V. (‘het Fonds’) is een nieuw, onafhankelijk private equity fonds dat geleid wordt door de Fondsmanager Berkeley B.V. Het Fonds is opgericht om een private equity investering te realiseren in Kijkduin 1 B.V. die de herontwikkeling van Kijkduin Bad zal uitvoeren. Kijkduin 1 B.V. heeft twee aandeelhouders, te weten het Fonds en De Kijkduinse Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Het Fonds wordt geleid door Berkeley B.V., een onafhankelijke partij die emotie omzet in daadkracht. Het takenpakket dat  Berkeley aanbiedt bestaat uit: participaties, reorganisaties, (management) consulting, hands-on aanpak bij start-ups en begeleiding bij fusies & overnames.

Het Fonds heeft een beoogde doelomvang van € 15 miljoen met een minimum van € 12,5 miljoen en een maximum van € 17,5 miljoen.

In samenwerking met FRED Developers zal het Fonds dit unieke project verder ontwikkelen in een nieuw op te richten ontwikkelingsmaatschappij, Kijkduin 1 B.V. Het Fonds zal een Investering doen in Kijkduin 1 B.V. waarbij twee werelden samenkomen: de wereld van het vastgoed en de wereld van private equity. De gemeente Den Haag is supporting partner van de herontwikkeling van Kijkduin Bad. Dit komt tot uiting in de realisatieovereenkomst die eind 2014 wordt getekend met de gemeente Den Haag. Meer informatie hierover is te vinden op de website.

Op 1 juli 2008 heeft Fortress de locatie Kijkduin Bad aangekocht met als doel vanuit een cashflowdekkende positie de locatie te herontwikkelen. Fortress heeft de locatie Kijkduin Bad ondergebracht bij de Kijkduinse Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Kijkduin Bad is de enige – en daardoor unieke – strandlocatie waarbij de mogelijkheid bestaat om en geheel nieuwe badplaats te creëren aan de Nederlandse kust.

Fase 1 bestaat uit de ontwikkeling van de nieuwbouw (geen sloop) op het Deltaplein aan de noordwestzijde van het plan. Fase 1 omvat de nieuwbouw van circa 59 appartementen, 3.200 m² commerciële functies en circa 130 gebouwde parkeerplaatsen onder de nieuwbouw. Voor Fase 1 is het fonds Kijkduin 1 opgericht. De uitbreiding van Atlantic Hotel (door een andere eigenaar) omvat een uitbreiding met 90 hotelkamers, 2.200 m² commerciële ruimte en circa 50 appartementen.

Na afronding van Fase 1 volgen Fasen 2 en 3. Het vernieuwde Kijkduin Bad zal dan bestaan uit 17.000 m² commerciële ruimte (winkels, horeca en overige badplaatsvoorzieningen), 215 appartementen, circa 600 gebouwde parkeerplaatsen en circa 40.000 m² kwaliteitsverbetering openbare ruimte. Fasen 2 en 3 zullen worden gevolgd door sloop en nieuwbouw van het bestaande winkelcentrum met boulevard.

Met 3,6 miljoen bezoekers per jaar is Kijkduin Bad, gelegen in het Haagse stadsdeel Loosduinen, een belangrijke toeristische trekpleister in Den Haag, voor zowel bezoekers uit de stad, de regio als het buitenland. De gemeente Den Haag wil het onderscheidend vermogen van de badplaats versterken. De herontwikkeling van Kijkduin Bad borduurt voort op het Masterplan Kijkduin, met als uitgangspunt de versterking van de eigen identiteit en bestaande kwaliteiten van Kijkduin.

Kleinschalig

Familiebadplaats

Duurzaam