Berkeley Investment Fund 1
Herontwikkeling Kijkduin Bad:
Aantrekkelijke propositie voor investeerders

Waarom investeren in Berkeley Investment Fund 1

Welkom bij Berkeley Investment Fund 1 (het “Fonds”). Een uniek private equity fonds dat zich richt op de herontwikkeling van Kijkduin Bad. Een unieke mogelijkheid om bij te dragen aan het creëren van een geheel nieuwe badplaats aan de Nederlandse kust.

Kijkduin Bad heeft al veertig jaar lang een goed lopend winkelcentrum met bijbehorende boulevard. Om het vastgoed en het winkelcentrum van deze unieke badplaats gereed te maken voor de toekomst is echter een kwaliteitsimpuls nodig. Vanuit risicoperspectief is gekozen voor een gefaseerde herontwikkeling die de aantrekkelijkheid en de concurrentiepositie van Kijkduin Bad zal versterken.

Fase 1 bestaat uit de ontwikkeling van de nieuwbouw (geen sloop) op het Deltaplein aan de noordwestzijde van het plan. Fase 1 omvat de nieuwbouw van circa 59 appartementen, 3.200 m² commerciële functies en circa 130 gebouwde parkeerplaatsen onder de nieuwbouw. Voor Fase 1 is het fonds Kijkduin 1 B.V. opgericht.

Na afronding van Fase 1 volgen Fasen 2 en 3 in navolging van het kwaliteitsniveau van Fase 1. Het vernieuwde Kijkduin Bad zal dan bestaan uit 17.000 m² commerciële ruimte (winkels, horeca en overige badplaatsvoorzieningen), 215 appartementen, circa 600 gebouwde parkeerplaatsen en circa 40.000 m² kwaliteitsverbetering openbare ruimte. Fase 2 en 3 zullen worden gevolgd door sloop en nieuwbouw van het bestaande winkelcentrum met boulevard.

Het Fonds biedt een uitstekende kans om te investeren in een uniek project op een unieke locatie met een goed rendement, waarbij gesteund wordt op de kennis en private equity ervaring van de bestuurders van het Fonds en op de ontwikkelervaring van FRED Developers B.V., een spin-off van Fortress, met een bewezen trackrecord van € 1 miljard ontwikkelvolume in de afgelopen achttien jaar.

Het Fonds heeft een beoogde doelomvang van € 15 miljoen met een minimum van € 12,5 miljoen en een maximum van € 17,5 miljoen.

Deelname is mogelijk voor informal investors, family offices, business angels en ondernemingspartners vanaf € 250.000.

Gemeente Den Haag is supporting partner van het project. Dit heeft geresulteerd in het gezamenlijk opstellen van onder andere een realisatieovereenkomst, een nieuw bestemmingsplan, een planuitwerkingskader en een beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte.

Kijkduin Bad:
Herontwikkeling van
hoogwaardig vastgoed
met een mix van
woningen, winkels
en horeca